Afrikaans / English

Welkom by W. De Beer Eiendomme

W de Beer Eiendomme is geleë in Groblersdal en bedien die Groblersdal, Marble Hall en Loskopdam areas.  Ons verkoop en verhuur residensiële sowel as kommersiële eiendomme in dié areas.

DEBUG: error in count query
  QUERY = SELECT count(U.id) FROM cms_module_feusers_users U INNER JOIN cms_module_feusers_belongs bel ON U.id = bel.userid AND bel.groupid = 1 WHERE expires > '2022-08-13 16:35:32' LIMIT 1
  Error =